Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 30 poszukuje
pracownika na stanowisko
księgowego w wymiarze ½ etatu.

Szczegóły w zakładce BIP. Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu
z sekretariatem szkoły.