Drodzy Uczniowie i Rodzice

Jak już pewnie wiecie z mediów, wracamy do szkoły. Zaczynamy od powrotu uczniów młodszych – tuż po weekendzie majowym.
Otrzymaliście Państwo za pośrednictwem Librusa odpowiednią informację wraz ze zaktualizowanymi wytycznymi właściwych ministerstw.
Dokładniejsze informacje powinni przekazać wychowawcy (lokalizacje, wejścia, korytarze, klasy, szatnie itp.).

W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt. Prosimy także śledzić komunikaty i zaglądać do Librusa – na bieżąco będą przekazywane informacje n.t. powrotu uczniów klas starszych.

Medyk w kombinezonie.
Medyk w kombinezonie.