Pomnik.

Bo człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim.

Samorząd Uczniowski w imieniu szkolnej społeczności odwiedził grób Pana Dyrektora.