Kalkulacja kosztów od stycznia

W zakładce informacje>obiady zamieszczamy informację o kosztach obiadów w II sem. bieżącego roku szkolnego. Prosimy rodziców uczniów korzystających ze stołówki o zapoznanie się z nią.

Obiad
Obiad