Nasi najmłodsi uczniowie poza nauką, z którą sobie świetnie radzą, mogą w szkole skorzystać z szeregu atrakcji. Zajęcia z Motoryki Smyka, zajęcia z gimnastyki, pokaz szermierki, warsztaty ekologiczne – dzieje się tak wiele, że trudno wszystko relacjonować na bieżąco.

Czytaj dalej