zakończenia roku szkolnego

Czwartek

  • kl.I-III – godziny ustalają wychowawcy
  • 900 Msza Św. na zakończenie Roku Szkolnego
  • 1015 apel kl.IV-V aula letnia i kl.VI-VIII aula szkolna
Dzieci cieszą się z wakacji.
Wakacjeeee !

Zakończenie roku – Piątek

800 kl. VIII – uroczyste przekazanie
Sztandaru Szkoły uczniom kl. VII
1000 – kl.
IV-VII,
1100 – kl. I-III

(aula szkolna)