W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do tej części egzaminu przystępują uczniowie którzy wcześniej zdali test teoretyczny.