Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

WRZESIEŃ:

29.08.2019
Konferencja: przydział czynności na rok 2019/2020 – dyrektor
2.09.2019
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – wychowawcy klas V
10.09.2019
Konferencja: tygodniowy rozkład zajęć, plan nadzoru pedagogicznego, plan pracy szkoły – dyrektor
10 – 12.09.2019
Zebrania z rodzicami – wychowawcy klas
20 – 22.09.2019
Sprzątanie Świata: kl. IV – VIII – E. Piątek, I. Rachańska
18.09.2019 Wyjazd na Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ: kl. VIII – E. Piątek
do 30.09.2019
Uchwalenie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego przez Radę Rodziców

PAŹDZIERNIK:

4.10.2019
Ślubowanie klas pierwszych – G. Jurczyk, K. Abuzied, B. Puk, K. Pilarz
11.10.2019
Akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej – A. Kuczkowska, A. Bodzianowska, R. Zawadzki

LISTOPAD:

1.11.2019
Uroczystość Wszystkich Świętych – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
8.11.2019
Akademia z okazji Święta Niepodległości – B. Pieczka, T. Marek
21.11.2019
Konsultacje z rodzicami – wszyscy nauczyciele
29.11.2019
Andrzejki – Samorząd Uczniowski + wychowawcy klas

GRUDZIEŃ:

3 – 5.12.2019
Próbny egzamin klas ósmych z Operonu – wychowawcy + nauczyciele
3.12.2019
Konkurs poetycki „Mój Śląska” – D. Pacan
6.12.2019 Szkolne Mikołajki – Samorząd Uczniowski + Rada Rodziców
do 20.12.2019
Poinformowanie rodziców o ewentualnych ocenach niedostatecznych – wychowawcy klas
7 i 17.12.2019
Kiermasz Bożonarodzeniowy – G. Jurczyk + wychowawcy klas I – III
20.12.2019
Jasełka oraz Wigilie Klasowe – K. Radomska-Klima + katecheci i wychowawcy klas oraz wszyscy nauczyciele
23.12.2019 – 6.01.2020
Przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktycznych

STYCZEŃ:

10.01.2020
Szkolny bal przebierańców – wychowawcy klas I – III + wychowawcy świetlicy
do 11.01.2020
Wystawienie ocen za I półrocze – wszyscy nauczyciele
13 – 26.01.2020
Ferie zimowe – dni wolne od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
27.01.2020
Konferencja klasyfikacyjna – dyrektor
28 – 30.01.2020
Zebrania z rodzicami – wychowawcy klas

LUTY:

12.02.2020
Konferencja plenarna: podsumowanie I półrocza – dyrektor
Połowa miesiąca
Dzień Śląski – B. Cmok, G. Kołodziej

MARZEC 

9 – 11.03.2020
Rekolekcje Wielkopostne
połowa miesiąca
Maraton Matematyczny dla klas VIII – A. Dąbrowska, A. Kaczmarczyk, A. Sodzawiczny
Dzień otwarty dla przedszkolaków (przyszłych pierwszoklasistów) – wychowawcy klas I – III

KWIECIEŃ:

1.04.2020
Konsultacje z rodzicami – wszyscy nauczyciele
2.04.2020
Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – M. Imperowicz, M. Woźnicka
7.04.2020
Kiermasz Wielkanocny – G. Jurczyk + wychowawcy klas I – III
9 – 14.04.2020
Przerwa świąteczna – dni wolne od zajęć dydaktycznych
21 – 23.04.2020
Egzamin klas ósmych – dyrektor
30.04.2020
Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja – M. Lonca, J. Marzec

MAJ:

1.05.2020
Święto Pracy – dzień wolny od zajęć dydaktycznych i opiekuńczych
8.05.2020
Dzień Unii Europejskiej – E. Paruch, K. Rola, I. Strzyż
Połowa miesiąca
Przedstawienie teatralne – I. Bojarska, A. Zydorczak
do 26.05.2020
Poinformowanie rodziców o ewentualnych ocenach niedostatecznych – wychowawcy
27 – 29.05.2020
Zebrania z rodzicami – wychowawcy

CZERWIEC:

1.06.2020
Sportowy Dzień Dziecka: kl. I – III – G. Jurczyk, M. Krochmal; kl. IV – VIII – D. Weselak, S. Pośpiech
1 – 3.06.2020
Dodatkowy termin egzaminu klas ósmych – dyrektor
do 18.06.2020
Wystawienie ocen rocznych – wszyscy nauczyciele
19.06.2020
Konferencja klasyfikacyjna – dyrektor, wicedyrektorzy
25.06.2020
Apel Sportowy – nauczyciele W.F- u
Msza Św. na zakończenie roku szkolnego.
Konferencja plenarna: podsumowanie roku szkolnego – dyrektor, wicedyrektorzy
26.06.2020
Zakończenie roku szkolnego
27.06. – 31.08.2020 Wakacje