Terminy zebrań i konsultacji

STYCZEŃ 2020
28 stycznia 2020 r. kl. VI – VIII 16.30 – 17.00 spotkanie rodziców uczniów kl. VI z psychologiem PPP (aula szkoły)
29 stycznia 2020 r. kl. I – III 16.30 – 17.00 spotkanie rodziców z psychologiem PPP (aula szkoły)
30 stycznia 2020 r. kl. IV – V (tylko spotkanie z wychowawcą)
Szczegółowe godziny zebrań poda wychowawca klasy.

KWIECIEŃ 2020
1 kwietnia 2020 kl. IV – VIII 16.00 – 18.00 konsultacje

Terminy zebrań dla klas I – III zostaną podane w późniejszym terminie