Obiady – odpłatność i inne

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej przedstawia kalkulację kosztów posiłków
od 7 stycznia do 24 czerwca 2020 r.

Styczeń:            9 dni żywieniowych       45 zł (7 – 10 oraz 13 – 26 stycznia)

Luty:                   20 dni żywieniowych    100 zł

Marzec:             22 dni żywieniowe        110 zł

Kwiecień:         15 dni żywieniowych     75 zł (przerwa świąteczna 9 – 14 oraz przerwa egzaminacyjna 21 – 23 kwietnia)

Maj:                    20 dni żywieniowych    100 zł

Czerwiec:        16 dni żywieniowych     80 zł (11 – 12 Boże Ciało; od 25 czerwca nie ma obiadów)

WAŻNE! TERMIN WPŁAT:
do 10-tego każdego miesiąca
na konto: 49105012141000002356105946
z dopiskiem: 
nazwisko i imię dziecka oraz żywienie za miesiąc….
Po upływie tego terminu uczniowie, których rodzice nie uiszczą opłat, będą skreśleni z list żywieniowych. 
Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności na posiłkach, co ma wpływ na dokonanie odliczeń.