Spacer po Rudzie

Wycieczka wzdłuż granicy.
Wycieczka wzdłuż granicy.

W ubiegły piątek uczniowie klas VII i VIII w ramach zajęć organizowanych przez Katarzynę Szyguła z Historii i Kultury Niemiec uczestniczyli w spacerze jesiennym granicami państwa niemieckiego. Trasą opracowaną przez Barbarę Pieczkę przemierzyli prawie 8km, otrzymali paszport, zabawili się w przemytników poznając charakterystyczne miejsca historyczne  Rudy Śląskiej i Zabrza.