Dzięki naszej wykwalifikowanej kadrze mogą być Państwo pewni, że przychodząc do sekretariatu w naszej szkole uzyskacie w nim wszelkich potrzebnych informacji. Panie służą nieocenioną pomocą dzieciom i ich rodzicom we wszystkich codziennych problemach, a także w sprawach związanych z :

  • przyjęciem dziecka do szkoły,
  • wydawaniem legitymacji szkolnych,
  • wystawianiem duplikatów świadectw, legitymacji,
  • wystawianiem różnego rodzaju zaświadczeń,
  • wypadkami uczniów (wydawanie formularzy zgłoszeniowych do PZU, itp.),

Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: od 800 do 1530

tel.(32)2430503

Sekretariat:

  • Barbara Grad
  • Barbara Mrozek

Księgowość:

  • Jadwiga Banisz (główna księgowa)
  • Barbara Mrozek (księgowa)