Rekrutacja do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 30
na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

Rekrutacja trwa od 8 marca do 19 marca 2021r.

Rekrutacja uzupełniająca trwa  od 4 maja do 12 maja 2021 r.

Dokumenty do pobrania: