Świetlica / Obiady

Świetlikowo-blog

Tutaj na naszym blogu zobaczyć można jak uczą się i bawią nasze Pociechy.

Kraina Świetlików

Tak właśnie nazywa się nasza szkolna świetlica, do której zapraszamy dzieci w godzinach od 630 do 1630. Świetlica posiada regulamin świetlicy, którego nasze Świetliki obowiązane są przestrzegać.


Nauczyciele-Wychowawcy świetlicy:  mgr Małgorzata Szczepańska –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, mgr Wioleta Paszek-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna i socjalno- opiekuńcza,  mgr Sonia Krause– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, mgr Anna Kuczkowska– nauczyciel języka rosyjskiego, mgr Iwona Dubiel-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

W związku z zapytaniami rodziców informujemy: nauczyciele świetlicy posiadają pełne kwalifikacje do pracy z dziećmi, mogą z powodzeniem pomagać dzieciom  w odrabianiu prac domowych. Wszystkie Panie są nauczycielkami. Najświeższe informacje o tym, co dzieje się w Krainie Świetlików można przejrzeć na blogu, który specjalnie dla dzieci i rodziców prowadzą  Panie pracujące w Świetlicy.

Życzymy sobie i naszym Świetlikom, aby nasza świetlica była najlepszą świetlicą na świecie!

PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY

Szanowni Państwo, informujemy, że zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020 odbywać się będą od 26 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. Tutaj można pobrać aktualną KARTĘ ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019 2020. Wydrukowane karty dostępne będą również w sekretariacie oraz w świetlicy szkolnej. Wypełnioną kartę należy oddać do świetlicy lub sekretariatu, do dnia 13 września 2019 r. Każde dziecko musi być zapisane na oddzielnej karcie.

Bardzo prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi zapisami karty, z REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019 2020 i procedurami świetlicy oraz o wypełnienie karty zapisu  we wszystkich wymaganych polach, gdyż jest to niezbędne do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Wszystkie dokumenty będą dostępne od 24 sierpnia 2019 r. na stronie naszej szkoły.

Przypominamy też o konieczności złożenia nowych KART ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY oraz nowych oświadczeń o samodzielnych wyjściach, na rok szkolny 2019/2020, gdyż złożone w tym roku KARTY, upoważnienia i oświadczenia straciły ważność z dniem 19 czerwca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy, wychowawcy świetlicy.

Obiadowo

Opłaty za żywienie dzieci uiszczamy do  10 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) przelewem , z możliwością późniejszego odliczenia zgłoszonego obiadu, który nie został spożyty.
na konto 49105012141000002356105946 z dopiskiem nazwisko imię żywienie za miesiąc.

(po upływie  tego terminu uczniowie, których rodzice nie uiszczą opłat, będą skreśleni z list żywieniowych, PONOWNE KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW  PO UREGULOWANIU ZALEGŁEJ OPŁATY, OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA).

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności na posiłkach (osobiście lub telefonicznie pod nr (32) 2430503 wew. 43 (kuchnia), (WYŁĄCZNIE ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI MOGĄ BYĆ ODLICZANE  W KOLEJNYCH MIESIĄCACH).

Koszt jednego obiadu to 5 pln.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnione zostaną w stołówce szkolnej.

 Od dnia 2 września obowiązuje nowy REGULAMIN STOŁÓWKI zgodny z Zarządzeniem nr 6/2019  Zarządzenie. Zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z jego treścią  str. 1 ,str.2  str.3 , str.4.

Tutaj(doc) można pobrać również załącznik potrzebney do zapisu oraz rezygnacji z obiadów w szkole. 

Koszt posiłków w r.szk. 2019/2020:

Chęć korzystania z posiłków należy zgłaszać w kuchni.

m-c. ilość posiłków koszt m-c uwagi
wrzesień 2019  16  80,00 pln  Rozpoczęcie żywienia od dnia 09 września 2019 r.
październik 2019  22 110,00 pln bez 14 października 2019 r. Dzień Edukacji Narodowej- dzień wolny od zajęć dydaktycznych
listopad 2019 19 95,00 pln
 bez 1  listopada 2019 r./ bez 11 listopada 2019 r.
grudzień 2019 14 70,00 pln żywienie  do 19 grudnia 2019 r.(Ferie świąteczne od 23 grudnia 2019 r.do 1 stycznia 2020 r.)
styczeń 2020 9 45.00  pln  Ferie zimowe od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.
luty 2020 20 100.00 pln  
marzec 2020 22 110.00 pln Rekolekcje Wielkopostne w dniach …………… prosimy o zgłoszenia (z tygodniowym wyprzedzeniem) informacji,  który uczeń nie będzie korzystał z posiłków w tych dniach.
 kwiecień 2020 15 75.00 pln  bez 15-17 kwietnia 2020 – egzaminy ósmoklasistów,- dni wolne od zajęć dydaktycznych, 9-14 kwietnia 2020 r. -przerwa świąteczna

maj 2020

20 100.00 pln bez 1, 2, 3 maja 2020 r.

czerwiec 2020

16 80.00 pln
  • bez 11 czerwca 2020 r.- Boże Ciało-dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  • żywienie do …………… czerwca 2020 r.
  • Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

Ważne!

Ponadto na prośbę Rodziców, wracamy do opłat, do 10 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący).

Nowe przerwy obiadowe

  Dzwonki na lekcje .

W związku z dużą ilością żywionych uczniów, w trosce o ich bezpieczeństwo i komfort spożywania posiłków, podjęliśmy decyzję o podziale uczniów na trzy grupy spożywające obiady na odpowiednich przerwach;

1 przerwa; 11:25- 11:45 klasy I-III, oraz uczniowie, którzy kończą lekcje o godzinie 12:30, ale dojeżdżają do domu środkami komunikacji miejskiej,

2 przerwa; 12:30- 12:45 klasy IV- VI,

3 przerwa; 13:30- 13:45 Uczniowie klas VII, VIII 

Aktualny jadłospis dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30

układany jest przez Panią Intendentkę Bożenę Świerczynę we współpracy z Paniami Kucharkami. Będzie zamieszczany na stronie głównej naszej szkoły. Smacznego!