Psycholog i pedagog

Gabinet pedagoga i psychologa szkolnego

mgr Ewa Banachpedagog szkolny – klasy I-V

poniedziałek 7.30 – 11.45
wtorek 12.00 – 16.00
środa 7.30 – 11.45
czwartek 7.30 – 11.45
piątek 12.00 – 15.15

mgr Joanna Lubojańskapsycholog szkolny

poniedziałek 11.30 – 15.30
wtorek 11.00  – 16.00
środa 11.00  – 14.00
czwartek 9.00  – 13.00
piątek  8.00  –  12.00

mgr Beata Fojcikpedagog szkolny (klasy V, VI, VII, VIII)

poniedziałek 9.0013.00
wtorek 8.00 – 13.00
środa 13.00 – 16.00
czwartek 10.30 – 15.30
piątek 8.00 – 11.00