Nauczyciele

Nasza kadra

Nauczyciele naszej szkoły

l.p. nazwisko i imię funkcja/przedmiot
1 Kasprzyk Marek dyrektor, historia
2 Głownia Bożena wicedyrektor, j. polski, tyflopedagog
3 Koszek Beata wicedyrektor, logopeda
4 Abuzied Katarzyna edukacja wczesnoszkolna
5 Banach Ewa pedagog szkolny, ZKK
6 Bodzianowska Aleksandra j. angielski
7 Bojarska Iwona j. polski
8 Chromik Celina chemia, tyflopedagog
9 Cmok Bogusława historia, bibliotekarz
10 Dąbrowska Agnieszka matematyka, oligofrenopedagog
11 Derner Grzegorz plastyka, nauczyciel wspomagający
12 Fels Emilia katecheta
13 Florian Krzysztof j. angielski
14 Fojcik Beata pedagog szkolny, ZKK
15 Imperowicz Monika j. polski, bibliotekarz
16 Jaworowicz Anna fizyka
17 Jędrasik Beata edukacja wczesnoszkolna, ZKK
18 Jurczyk Gabriela edukacja wczesnoszkolna, ZKK
19 Kaczmarczyk Agata matematyka
20 Kaczor Izabela geografia
21 Kluba Alicja wychowanie fizyczne
22 Kołodziej Gabriela j. polski, bibliotekarz
23 Kopieniok Julia wychowanie fizyczne
24 Kramek Elżbieta edukacja wczesnoszkolna
25 Krause Sonia nauczyciel świetlicy szkolnej
26 Krochmal Mariola edukacja wczesnoszkolna
27 Kuczkowska Anna nauczyciel świetlicy szkolnej, surdopedagog
28 Lonca Mariusz matematyka, informatyka
29 Lubojańska Joanna psycholog szkolny, ZKK
30 Marek Tomasz historia, EDB, nauczyciel wspomagający
31 Marzec Jolanta muzyka, edukacja muzyczna
32 Miera Ewa informatyka
33 Miliczek Agnieszka edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog, 
34 Pacan Danuta j. polski
35 Paruch Ewa j. angielski
36 Paszek Wioleta nauczyciel świetlicy szkolnej
37 Piątek Ewa biologia, WDŻ
38 Pieczka Barbara historia, WOS
39 Pilarz Katarzyna edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog
40 Pośpiech Sławomir wychowanie fizyczne
41 Puk Barbara edukacja wczesnoszkolna, edukacja informatyczna
42 Rachańska Ilona biologia
43 Radomska-Klima Katarzyna j. polski, surdopedagog
44 Riedel Jolanta edukacja wczesnoszkolna
45 Rola Kamil j. angielski
46 Sodzawiczny Anna matematyka
47 Spratek-Teska Mirela wychowanie fizyczne
48 Stachula Grażyna matematyka
49 Stanisławska-Piech Beata j. angielski, j. niemiecki
50 Strzyż Iwona j. angielski
51 Stuchlik Artur katecheta
52 Szczepańska Małgorzata nauczyciel świetlicy szkolnej
53 Szmatłoch Justyna edukacja wczesnoszkolna
54 Szyguła Katarzyna j. niemiecki
55 Tendera Ilona edukacja wczesnoszkolna
56 Toczyłowska Marzena plastyka, technika
57 Weselak Daniel wychowanie fizyczne
58 Wesoły Anna katecheta
59 Woźnicka Magdalena bibliotekarz
60 Zawadzki Robert wychowanie fizyczne
61 Zydorczak Agnieszka j. polski
62 Żukowski Marek  wychowanie fizyczne