Wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku można zjeść pyszny obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

Na zjedzenie obiadu dzieci mają trzy przerwy, dostosowane do wieku i planu lekcji.

1125 -1140 uczniowie klas I-III,
1230 – 1245 uczniowie klas IV- VI,
1330 – 1345 uczniowie klas VII- VIII.

Zapisu do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę w wysokości 5zł za obiady dla uczniów wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na wskazany rachunek bankowy 49 1050 1214 1000 0023 5610 5946.

W tytule wpłaty należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza dziecko. miesiąc i rok, na który są wykupione obiady.

miesiącilość dni żywieniowychkwota za wyżywienieuwagi
I 21.1050,00żywienie od 18 stycznia 2021 r.
II 21.
20100,00
III 21.23115,00
IV 21.1890,00od 1 kwietnia 2021 r. do 6 kwietnia 2021 r. – przerwa świąteczna
V 21.20100,00bez 3 maja 2021r. – Święto Konstytucji 3 Maja
VI 21.1575,00bez 3 czerwca 2021r. – Boże Ciało
dane: p.Bożena Świerczyna

Na stołówce obowiązuje regulamin i zasady kulturalnego zachowywania się.

Osobą odpowiedzialną za pracę stołówki jest intendent – p.Bożena Świerczyna.