Wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku można zjeść pyszny obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

Na zjedzenie obiadu dzieci mają trzy przerwy, dostosowane do wieku i planu lekcji.

1125 -1140 uczniowie klas I-III,
1230 – 1245 uczniowie klas IV- VI,
1330 – 1345 uczniowie klas VII- VIII.

Zapisu do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę w wysokości 5zł za obiady dla uczniów wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na wskazany rachunek bankowy 49 1050 1214 1000 0023 5610 5946.

W tytule wpłaty należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza dziecko. miesiąc i rok, na który są wykupione obiady.

miesiącilość dni żywieniowychkwota za wyżywieniedni wolne od zajęć dydaktycznych w których stołówka nie wydaje obiadów
I 22.1680,00
II 22.
1050,0014.-15.II ferie zimowe
III 22.23115,00
IV 22.1785,0014.-19.IV Wielkanoc
V 22.1785,002.V – bez zajęć dydaktycznych
3.V – Konstytucja 3 Maja
3 dni- egzamin 8 klasa.
VI 22.1470,0016.VI – Boże Ciało
17.VI – bez zajęć dydaktycznych
kuchnia wydaje obiady do 22.VI
dane: p.Bożena Świerczyna

Na stołówce obowiązuje regulamin i zasady kulturalnego zachowywania się.

Osobą odpowiedzialną za pracę stołówki jest intendent – p.Bożena Świerczyna.