Wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku można zjeść pyszny obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

Na zjedzenie obiadu dzieci mają trzy przerwy, dostosowane do wieku i planu lekcji.

1125 -1140 uczniowie klas I-III,
1230 – 1245 uczniowie klas IV- VI,
1330 – 1345 uczniowie klas VII- VIII.

Zapisu do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę w wysokości 5zł za obiady dla uczniów wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na wskazany rachunek bankowy 49 1050 1214 1000 0023 5610 5946.

W tytule wpłaty należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza dziecko. miesiąc i rok, na który są wykupione obiady.

miesiącilość dni żywieniowychkwota za wyżywieniedni wolne od zajęć dydaktycznych w których stołówka nie wydaje obiadów
IX.22.18108,00żywienie od 7.IX.
X 22.
19114,00bez 14.X.(pt) i 31.X.(pon.)
XI.22.20120,00bez 1.XI.(wt.) i 11.XI.(pt)
XII.22.1696,00do 22.XII.
dane: p.Bożena Świerczyna

Na stołówce obowiązuje regulamin i zasady kulturalnego zachowywania się.

Osobą odpowiedzialną za pracę stołówki jest intendent – p.Bożena Świerczyna.