Wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku można zjeść pyszny obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

Na zjedzenie obiadu dzieci mają trzy przerwy, dostosowane do wieku i planu lekcji.

1125 -1140 uczniowie klas I-III,
1230 – 1245 uczniowie klas IV- VI,
1330 – 1345 uczniowie klas VII- VIII.

Zapisu do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłatę w wysokości 5zł za obiady dla uczniów wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 10 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na wskazany rachunek bankowy 49 1050 1214 1000 0023 5610 5946.

W tytule wpłaty należy podać następujące dane: imię i nazwisko dziecka, klasę, do której uczęszcza dziecko. miesiąc i rok, na który są wykupione obiady.

miesiącilość dni żywieniowychkwota za wyżywieniedni wolne od zajęć dydaktycznych w których stołówka nie wydaje obiadów
IX 21.1995,00rozpoczęcie żywienia – od 6.IX
X 21.
1995,0014.X 2021r. Dzień Edukacji Narodowej oraz 15.X 2021 r. (piątek)
XI 21.1995,0001.XI 2021. – Wszystkich Świętych
11.XI 2021.- Święto Niepodległości
12.XI 2021.(piątek)
XII 21.1680,00żywienie do 22.12.2021 r. (środa) Ferie Świąteczne od 23.XII 2021.do 02.I 2021.
I 22.?0,00
II 22.?0,00
dane: p.Bożena Świerczyna

Na stołówce obowiązuje regulamin i zasady kulturalnego zachowywania się.

Osobą odpowiedzialną za pracę stołówki jest intendent – p.Bożena Świerczyna.