Wizja i misja szkoły

wizja

   Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.

św. Jan Paweł II

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą, która:

 1. Pomaga wszystkim uczniom w osiąganiu pełni rozwoju poprzez:
  • kształtowanie wartości, jak szacunek dla człowieka, tolerancja, uczciwość i odpowiedzialność,
  • dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości i potrzeb uczniów,
  • tworzenie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych,
  • budowanie w naszych uczniach poczucia bezpieczeństwa
   i satysfakcji,
  • współpracę ze środowiskiem lokalnym,
  • budowanie przyjaznej i pozytywnej atmosfery pracy i nauki,
  • stworzenie możliwości solidnych podstaw do dalszego kształcenia.
 2. Przygotowuje ucznia do funkcjonowania w społeczeństwie.
 3. W pracy z uczniem opiera się na pozytywnych relacjach nauczyciel – uczeń.
 4. Przestrzega zasad zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
 5. Uznaje za istotne ciągłe samodoskonalenie i rozwój zawodowy nauczycieli, co sprzyja bardziej efektywnej pracy z uczniem.

MISJA SZKOŁY

W pracy z dzieckiem przyświecają nam zasady zawarte w Konwencji
o Prawach Dziecka:

 1. Kochać i akceptować dzieci takimi, jakie są.
 2. Wspierać i wychowywać.
 3. Uczyć podstawowych norm i zachowań społecznych.
 4. Kształtować umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w życiu codziennym i wdrażać do samodzielności.
 5. Pomagać dzieciom wkroczyć w dorosłe życie.