Tag: sportowa

Rekrutacja na rok.szk.2023/2024

Kontynuując sportowe tradycje naszej placówki ogłaszamy nabór do klas czwartych – pływackich na rok szkolny 2023/2024.

Klasa sportowa - zajęcia.
Klasa sportowa – zajęcia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy czwartej sportowej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

Czynności rekrutacyjneTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniuod 11.IV.23.
do 21.IV.23.
w godz.pracy szkoły
od 26.V.23.
do 2.VI.23.
w godz.pracy szkoły
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Do prób przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ.24.IV.23.5.VI.23.
Weryfikacja przez komisję wniosków o przyjęcie do oddziału sportowego oraz dokumentów spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę, w postępowaniu rekrutacyjnym.od 11.IV.23.
do 24.IV.23.
od 22.V.23.
do 5.V.23
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.28.IV.23. godz.12.oo24.IV.23. godz.12.oo
Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia (w postaci pisemnego oświadczenia).od 4.V.23.
do 12.V.23.
w godz.pracy szkoły
od 12.VI.23.
do 16.VI.23.
w godz.pracy szkoły
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.15.V.23. godz.12.oo19.VI.23. godz.12.oo

Terminy zgodnie z Zarządzeniem P.M. Ruda Śląska SP.0050.2.12.2023

Dokumenty do pobrania:

Uczniowie – zawodnicy naszej szkoły – to wielokrotni medaliści i multimedaliści zawodów wojewódzkich i ogólnopolskich. To także zdobywcy laurów na imprezach międzynarodowych. Wielu z nich corocznie zostaje powoływanych do Kadry Śląska i PZP w swoich kategoriach wiekowych.
Klasy pływackie legitymują się wysokimi wynikami edukacyjnymi, a zawodnicy tych klas zostają często finalistami/laureatami wielu konkursów przedmiotowych.

Rekrutacja na r.szk.2022/2023

do klasy IV sportowej – profil pływacki

Uczeń podczas treningu.
Uczeń podczas treningu.

Rozpoczynamy nabór do klasy IV sportowej – profil pływanie.

Więcej informacji i dokumenty tutaj.

oraz do klasy pierwszej

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30
im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania tutaj.

Dzieci w klasie. Rekrutacja 2022.
Dzieci w klasie. Rekrutacja 2022.

© 2023 Szkoła Podstawowa nr 30

Skórkę skomponował Anders Noren. Dostosował Mariusz Lonca.Up ↑