Psycholog i pedagog

Gabinet pedagoga i psychologa szkolnego

mgr Ewa Banachpedagog szkolny – klasy I-V

poniedziałek 8.00 – 11.45
wtorek 12.00 – 17.00
środa 8.00 – 11.45
czwartek 12.00 – 15.45
piątek 8.00 – 11.45

mgr Joanna Lubojańskapsycholog szkolny

poniedziałek 11.30 – 14.30
wtorek 9.00  – 14.00
środa 8.00  – 12.00
czwartek 8.30  – 13.30
piątek  8.00  –  11.00 /aktualizacja w dn.1.X

mgr Beata Fojcikpedagog szkolny (klasy VI,VII,VIII i G)

poniedziałek 8.0013.00
wtorek 9.0013.00
środa 13.0016.00
czwartek 10.3014.30
piątek 11.0015.00