Stara szkoła została otwarta w 1900 roku. Ruda znajdowała się wtedy w granicach Niemiec aż do 1921 roku.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i po przyłączeniu części Górnego Śląska do Polski budynek znalazł się na samej granicy polsko-niemieckiej. Szkoła Podstawowa nr 3 (bo taki numer nosiła) stała w sąsiedztwie celnicy niemieckiej i polskiej.  Podwórko szkolne częściowo należało do Polski, a częściowo do Niemiec.

Z powodu sąsiedztwa często wybuchały zatargi. W najstarszej kronice szkolnej, opisującej lata od 1 września 1927 roku do 29 marca 1958 roku, zostały przedstawione dwa zajścia. Pierwsze dotyczy chłopców niemieckich, którzy obrzucali kamieniami przez graniczny płot polskich uczniów, bawiących się na podwórzu szkolnym. Drugie opisuje zachowanie Niemca Cebuli, który wylewał śmierdzące nieczystości pod płot szkoły, tak, że na skutek zatrucia, kierownik szkoły musiał zwolnić uczniów i nauczycieli do domu.

Brak opisu.
Brak opisu.
Frontowy widok budynku szkolnego ośmiokl. szk. powsz.III. im.K.Miarki w Rudzie Śl. Budynek ten stoi tuż przy granicy polsko-niemieckiej przy przejściu granicznym Karol Emanuel (Poręba).
Frontowy widok budynku szkolnego ośmiokl. szk. powsz.III. im.K.Miarki w Rudzie Śl. Budynek ten stoi tuż przy granicy polsko-niemieckiej przy przejściu granicznym Karol Emanuel (Poręba).
Frontowy widok budynku szkolnego ośmiokl. szk. powsz.III. im.K.Miarki w Rudzie Śl. Budynek ten stoi tuż przy granicy polsko-niemieckiej przy przejściu granicznym Karol Emanuel (Poręba).
Niemiecki Urząd Celny przy przejściu granicznym, sąsiedni dom szkoły III. w Rudzie Śl.
Niemiecki Urząd Celny przy przejściu granicznym, sąsiedni dom szkoły III. w Rudzie Śl.
Szyb Minerwa przy drodze granicznej prowadzący ze szkoły III. do Rudy Śląskiej. Przejście drogą tą jest dla publiczności wzbronione ze względu na to, że tuż przy granicy polsko-niem. prowadzi droga ta.
Szyb Minerwa przy drodze granicznej prowadzący ze szkoły III. do Rudy Śląskiej. Przejście drogą tą jest dla publiczności wzbronione ze względu na to, że tuż przy granicy polsko-niem. prowadzi droga ta.
Urząd celny na kolonji Karol Emanuel.
Urząd celny na kolonji Karol Emanuel.

W okresie międzywojennym (w latach 1921-1931) szkoła brała czynny udział w uroczystościach państwowych między innymi wysyłając kartki z życzeniami na urodziny Józefa Piłsudskiego i otrzymując podziękowania z jego kancelarii czy uczestnicząc 3 maja w obchodach „Święta Niepodległości” w Rudzie, kiedy to urządzono uroczyste przemarsze i akademię.

Urządzano również wycieczki szkolne. Uczniowie poznawali najbliższą okolicę wędrując do Goduli, Chebzia, Pawłowa, Borowej Wsi, Panewnik. Wyjeżdżali również do Krakowa, Gdyni, Warszawy, Ojcowa.

Dnia 14 maja 1929 roku otrzymano z Zarządu Gminy Ruda pismo 13 maja 1929 roku (Z. dz. V 5220/5) dotyczące zatwierdzenia nazwy tutejszej szkoły, a to: Szkoła Powszechna III im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej. Nazwa ta została zatwierdzona przez Wydział Ośr. Publ. Woj. Śl. w Katowicach pismem z 27 marca 1928 roku.

Po wybuchu II wojny światowej  szkołę zniszczyli wkraczający Niemcy. Od marca 1940 roku do stycznia 1945 była to szkoła niemiecka

26 stycznia okupantów wypędziła armia radziecka (wojska dzisiejszej Rosji). Żołnierze ci również zdewastowali budynek szkoły. Jednak pomimo ciężkich warunków 26 lutego 1945 roku wznowiono naukę, ale tym razem już po polsku.

Po połączeniu Rudy i Nowego Bytomia 12 czerwca 1960 roku zmieniono numerację szkół. Nazwa ulicy również została nowa. Jesteśmy Szkołą Podstawową nr 30 przy ulicy Zabrzańskiej 198 . W późniejszym czasie zmieniono ponownie nazwę ulicy na Klary 2.

W latach 50 i 60 uczniowie witali wiele sławnych osobistości, które gościły na Śląsku: prezydenta Indii – Nehru, prezydenta Finlandii, kosmonautów radzieckich. Byli również kibicami w czasie przejazdu przez Rudę najsłynniejszego w tamtych czasach  wyścigu kolarskiego – Wyścigu Pokoju.

Od 1 września 1950 roku wprowadzono dyżury nauczycielskie na przerwach.
W roku szkolnym 1969-1970 reforma zmieniła 7-letnie szkoły podstawowe w ośmiolatki. Kolejna reforma wprowadzona pod koniec lat 90 spowodowała, że uczniowie uczą się w podstawówkach sześć lat. W roku 1991 wprowadzono oceny od 1-6 (do tej pory obowiązywały 2, 3, 4, 5).

Ponieważ dzieci przybywało, budynek szkoły stawał się coraz ciaśniejszy. Długo nie było szans na wybudowanie nowej siedziby szkolnej, dlatego w 1991 roku oddano do dyspozycji szkolnej budynek dawnego przedszkola. Lekcje odbywały się również w sali Koksownik oraz w salkach katechetycznych przy kościele pod wezwaniem św. Piusa X.

Dopiero pierwszego września 1997 roku staraniem dyrektor Heleny Błąkały i Komitetu Rodzicielskiego otwarto nowy budynek starej Szkoły Podstawowej nr 30. Natomiast 26 września 1998 roku przywrócono szkole imię Karola Miarki i poświęcono sztandar. Dziś znajduje się tutaj również nowo wybudowany kryty basen.

Od 2017 szkoła  ponownie jest ośmioklasowa.

Kierownicy szkoły:

 • do 18.09.1927  kierownik tymczasowy p. Ratajczak
 • 18.09.1927-01.09.1928 tymczasowy kierownik szkoły p. Szyndler
 • 01.10.1928-25.01.1932 stały kierownik szkoły Tadeusz Graff
 • 25.01.1932-12.12.1932 zastępca kierownika szkoły Alojzy William
 • 12.12.1932-06.03.1934 stały kierownik Brunon Poler
 • 06.03.1934-25.05.1936  i 01.12.1936-11.07.1937 kierownik Władysław Grajner
 • 25.05.1936- 01.12.1936 zastępca kierownika Leon Kościółek
 • 02.01.1937- 01.09.1939 i 01.11.1945-01.10.1949 kierownik Bronisław Zieliński
 • 26.02.1954-01.11.1945 zastępca kierownika Franciszek Gałeski
 • 01.10.1949- luty 1951 i 22.09.1951-01.09.1954 (01.09.194 na zwolnieniu lekarskim) kierownik Roman Koczyrkiewicz
 • luty 1951-22.09.1951 i 01.09.1953-01.09.1954 zastępca kierownika szkoły  Stanisław Tobiasz
 • 01.11.1954-01.09.1970 kierownik szkoły Stanisława Tobiasz
 • 01.09.1970-31.08.2000 kierownik szkoły (dyrektor od października 1972 roku) Helena Gdynia-Błąkała
 • 01.09.2000- do 2022 dyrektor Marek Kasprzyk
 • od 2022 – dyr. Beata Koszek