Świetlica / Obiady

Świetlikowo-blog

Tutaj na naszym blogu zobaczyć można jak uczą się i bawią nasze Pociechy.

Kraina Świetlików

Tak właśnie nazywa się nasza szkolna świetlica, do której zapraszamy dzieci w godzinach od 630 do 1630. Świetlica posiada REGULAMIN , którego nasze Świetliki obowiązane są przestrzegać.


Nauczyciele-Wychowawcy świetlicy:  Lider-mgr Małgorzata Szczepańska –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, mgr Wioleta Paszek-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna i socjalno- opiekuńcza,  mgr Sonia Krause– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, mgr Anna Kuczkowska– nauczyciel języka rosyjskiego, mgr Iwona Dubiel-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

W związku z zapytaniami rodziców informujemy: nauczyciele świetlicy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w świetlicy, mogą z powodzeniem pomagać dzieciom  w odrabianiu prac domowych. Najświeższe informacje o tym, co dzieje się w Krainie Świetlików można przejrzeć na blogu, który specjalnie dla dzieci i rodziców prowadzą niezastąpione Panie Świetliczanki.

I to prawda, że nasza świetlica jest prawdopodobnie najlepszą świetlicą na świecie.

PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY

Przyjęcie do świetlicy odbywa się na podstawie  REGULAMIN REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019 2020 oraz w przypadku chęci korzystania z zajęć prowadzonych w ŚWIETLICY na podstawie wypełnionej KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2019 2020

Karty zgłoszenia można również pobrać w ŚWIETLICY SZKOLNEJ i w niej złożyć uzupełnione.

Obiadowo

Opłaty za żywienie dzieci uiszczamy do  10 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) przelewem , z możliwością późniejszego odliczenia zgłoszonego obiadu, który nie został spożyty.
na konto 49105012141000002356105946 z dopiskiem nazwisko imię żywienie za miesiąc.

(po upływie  tego terminu uczniowie, których rodzice nie uiszczą opłat, będą skreśleni z list żywieniowych, PONOWNE KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW  PO UREGULOWANIU ZALEGŁEJ OPŁATY, OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA).

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności na posiłkach (osobiście lub telefonicznie pod nr (32) 2430503 wew. 43 (kuchnia), (WYŁĄCZNIE ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI MOGĄ BYĆ ODLICZANE  W KOLEJNYCH MIESIĄCACH).

Koszt jednego obiadu to 5 pln.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnione zostaną w stołówce szkolnej.

Dzieci korzystające z posiłków winny zapoznać się z REGULAMINEM STOŁÓWKI

Koszt posiłków w r.szk. 2019/2020:

Chęć korzystania z posiłków należy zgłaszać w kuchni.

m-c. ilość posiłków koszt m-c uwagi
wrzesień 2019  16  80,00 pln  Rozpoczęcie żywienia od dnia 09 września 2019 r.
październik 2019  pln
listopad 2019
 bez 1  listopada 2019 r./ bez 11 listopada 2019 r.
grudzień 2019  pln żywienie  do 20 grudnia 2019 r.(Ferie świąteczne od 23 grudnia 2019 r.do 1 stycznia 2020 r.)
styczeń 2020   pln  Ferie zimowe od 13.01.2020 r. do 26.01.2020 r.
luty 2020  pln  
marzec 2020  pln Rekolekcje Wielkopostne w dniach …………… prosimy o zgłoszenia (z tygodniowym wyprzedzeniem) informacji,  który uczeń nie będzie korzystał z posiłków w tych dniach.
 kwiecień 2020  pln  bez 15-17 kwietnia 2020 – egzaminy ósmoklasistów,- dni wolne od zajęć dydaktycznych, 9-14 kwietnia 2020 r. -przerwa świąteczna

maj 2020

 pln bez 1, 2, 3 maja 2020 r.

czerwiec 2020

 pln
  • bez 11 czerwca 2020 r.- Boże Ciało-dni wolne od zajęć dydaktycznych.
  • żywienie do …………… czerwca 2020 r.
  • Zakończenie roku szkolnego 26 czerwca 2020 r.

Ważne!

Ponadto na prośbę Rodziców, wracamy do opłat, do 10 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący).

Nowe przerwy obiadowe

  Dzwonki na lekcje .

W związku z dużą ilością żywionych uczniów, w trosce o ich bezpieczeństwo i komfort spożywania posiłków, podjęliśmy decyzję o podziale uczniów na trzy grupy spożywające obiady na odpowiednich przerwach;

1 przerwa; 11:25- 11:45 klasy I-III, oraz uczniowie, którzy kończą lekcje o godzinie 12:30, ale dojeżdżają do domu środkami komunikacji miejskiej,

2 przerwa; 12:30- 12:45 klasy IV- VI,

3 przerwa; 13:30- 13:45 Uczniowie klas VII, VIII 

Aktualny jadłospis dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30

układany jest przez Panią Intendentkę Marię Skrobek we współpracy z Paniami Kucharkami. Będzie zamieszczany na stronie głównej naszej szkoły. Smacznego!