Świetlica / Obiady

Świetlikowo-blog

Tutaj na naszym blogu zobaczyć można jak uczą się i bawią nasze Pociechy.

Kraina Świetlików

Tak właśnie nazywa się nasza szkolna świetlica, do której zapraszamy dzieci w godzinach od 630 do 1630. Świetlica posiada REGULAMIN , którego nasze Świetliki obowiązane są przestrzegać.


Nauczyciele-Wychowawcy świetlicy:  mgr Małgorzata Szczepańska –nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,mgr Wioleta Paszek-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika resocjalizacyjna i socjalno- opiekuńcza,  mgr Sonia Krause– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, mgr Katarzyna Abuzied– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz surdopedagog, mgr Iwona Dubiel-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagog ze specjalnością pedagogika opiekuńczo- wychowawcza,

W związku z zapytaniami rodziców informujemy: nauczyciele świetlicy posiadają pełne kwalifikacje do pracy w świetlicy, mogą z powodzeniem pomagać dzieciom  w odrabianiu prac domowych. Najświeższe informacje o tym, co dzieje się w Krainie Świetlików można przejrzeć na blogu, który specjalnie dla dzieci i rodziców prowadzą niezastąpione Panie Świetliczanki.

I to prawda, że nasza świetlica jest prawdopodobnie najlepszą świetlicą na świecie.

PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY

Przyjęcie do świetlicy odbywa się na podstawie REGULAMINU REKRUTACJI 2018 2019 /WAŻNE/oraz w przypadku chęci korzystania z zajęć prowadzonych w ŚWIETLICY na podstawie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2018/2019 

konieczne potwierdzenie zatrudnienie Rodziców w postaci pieczątki zakładu pracy/

Karty zgłoszenia można również pobrać w ŚWIETLICY SZKOLNEJ i w niej złożyć uzupełnione.

Obiadowo

Opłaty za żywienie dzieci uiszczamy do  10 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący) przelewem , z możliwością późniejszego odliczenia zgłoszonego obiadu, który nie został spożyty.
na konto 49105012141000002356105946 z dopiskiem nazwisko imię żywienie za miesiąc.

(po upływie  tego terminu uczniowie, których rodzice nie uiszczą opłat, będą skreśleni z list żywieniowych, PONOWNE KORZYSTANIE Z POSIŁKÓW  PO UREGULOWANIU ZALEGŁEJ OPŁATY, OD NASTĘPNEGO MIESIĄCA).

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności na posiłkach (osobiście lub telefonicznie pod nr (32) 2430503 wew. 43 (kuchnia), (WYŁĄCZNIE ZGŁOSZONE NIEOBECNOŚCI MOGĄ BYĆ ODLICZANE  W KOLEJNYCH MIESIĄCACH).

Koszt jednego obiadu to 5 pln.

Wszelkie wątpliwości wyjaśnione zostaną w stołówce szkolnej.

Dzieci korzystające z posiłków winny zapoznać się z REGULAMINEM STOŁÓWKI

Koszt posiłków w r.szk. 2018/2019:

Chęć korzystania z posiłków należy zgłaszać w kuchni.

m-c. ilość posiłków koszt m-c uwagi
wrzesień 2018 15 75,00 pln  Rozpoczęcie żywienia od dnia 10 września 2018 r.
październik 2018 23 115,00 pln
listopad 2018 20 100,00 pln- 5,00 pln za 12.11.2018
 bez 1 i 2 listopada 2018 r./ bez 12 listopada 2018 r.
grudzień 2018 13 65,00 pln  do 19 grudnia 2018 r.
styczeń 2019  22  110,00 pln  
luty 2019  10  50,00 pln  Ferie zimowe od 11.02.2019 r. do 24.02.2019 r.
marzec 2019  21  105,00 pln Rekolekcje Wielkopostne w dniach 18,19,20 marca 2019 r. prosimy o zgłoszenia (z tygodniowym wyprzedzeniem)informacji,  który uczeń nie będzie korzystał z posiłków w tych dniach.
 kwiecień 2019 12  60 ,00 pln  Bez 10,11,12 kwietnia 2019 r. -egzaminy gimnazjalne – dni wolne od zajęć dydaktycznych , 15,16,17 kwietnia 2019 r. – egzaminy ósmoklasistów,- dni wolne od zajęć dydaktycznych 18, 19,23 kwietnia 2019 r. -przerwa świąteczna

maj 2019

20 100,00 pln Bez 2.05.2019 r. 

czerwiec 2019

13 65,00 pln

Do 19 czerwca 2019 r.

Ważne!

Ponadto na prośbę Rodziców, wracamy do opłat, do 10 każdego miesiąca (za miesiąc bieżący).

Nowe przerwy obiadowe

  Dzwonki na lekcje .

W związku z dużą ilością żywionych uczniów, w trosce o ich bezpieczeństwo i komfort spożywania posiłków, podjęliśmy decyzję o podziale uczniów na trzy grupy spożywające obiady na odpowiednich przerwach;

1 przerwa; 11:25- 11:45 klasy I-III, oraz uczniowie, którzy kończą lekcje o godzinie 12:30, ale dojeżdżają do domu środkami komunikacji miejskiej,

2 przerwa; 12:30- 12:45 klasy IV- VI,

3 przerwa; 13:30- 13:45 Uczniowie klas VII, VIII oraz 3 klas gimnazjalnej.

Aktualny jadłospis dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 30

układany jest przez Panią Intendentkę Marię Skrobek we współpracy z Paniami Kucharkami. Będzie zamieszczany na stronie głównej naszej szkoły. Smacznego!