Wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej, w której codziennie od poniedziałku do piątku można zjeść pyszny obiad, złożony z zupy, drugiego dania oraz napoju.

Na zjedzenie obiadu dzieci mają trzy przerwy, dostosowane do wieku i planu lekcji.

1125 -1140 uczniowie klas I-III,
1230 – 1245 uczniowie klas IV- VI,
1330 – 1345 uczniowie klas VII- VIII.

Zapisu do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej dokonuje się na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

Opłaty za żywienie dzieci (obiad 6zł) uiszczamy do 10 dnia każdego miesiąca* (za miesiąc bieżący) przelewem (z możliwością późniejszego odliczenia zgłoszonego obiadu, który nie został spożyty) na konto 49105012141000002356105946 z dopiskiem nazwisko imię żywienie za miesiąc.

*po upływie tego terminu uczniowie, których rodzice nie uiszczą opłat, będą skreśleni
z list żywieniowych, ponowne korzystanie z posiłków po uregulowaniu zaległej opłaty
od następnego miesiąca

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności dziecka na posiłkach – osobiście lub telefonicznie pod nr (32) 2430503 wew. 43 (kuchnia). Wyłącznie zgłoszone nieobecności mogą być odliczane w kolejnych miesiącach.

miesiącilość dni żywieniowychkwota za wyżywieniedni wolne od zajęć dydaktycznych w których stołówka nie wydaje obiadów
IX.23.18108,00obiady od 6.IX.(środa)
X.23.
22132,00
XI.23.21126,00
XII.23.1484,00żywienie do 20.XII.(środa)
I.24.0,00
II.24.0,00
dane: p.Bożena Świerczyna

Na stołówce obowiązuje regulamin i zasady kulturalnego zachowywania się.

Osobą odpowiedzialną za pracę stołówki jest intendent – p.Bożena Świerczyna.