Dyrekcja

Koszek Beata (dyrektor) – logopeda

Rola Kamil (wicedyrektor) – język angielski

Grono pedagogiczne

Abuzied Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Banach Ewa – pedagog

Bąk Anna – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Bodzianowska Aleksandra – język angielski

Bojarska Iwona – język polski, informatyka

Brejza Krzysztof – religia

Chromik Celina – chemia, tyflopedagog

Cmok Bogusława – historia

Dąbrowska Agnieszka – matematyka, fizyka

Dubiel Iwona – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

Fels Emilia – religia

Florian Krzysztof – język angielski

Fojcik Beata – pedagog, doradca zawodowy

Imperowicz Monika – biblioteka

Jędrasik Beata – edukacja wczesnoszkolna

Kaczmarczyk Agata – matematyka

Kaczor Izabela – geografia, przyroda

Kluba Alicja – wychowanie fizyczne

Kołodziej Gabriela – język polski

Kopieniok Julia – wychowanie fizyczne

Krause Sonia – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Krochmal Mariola – edukacja wczesnoszkolna

Kuczkowska Anna – wychowawca świetlicy, surdopedagog

Lonca Mariusz – matematyka, informatyka

Lubojańska Joanna – psycholog

Marzec Jolanta – muzyka

Miera Ewa – informatyka

Miliczek Agnieszka – edukacja wczesnoszkolna

Paruch Ewa – język angielski

Paszek Wioleta – wychowawca świetlicy

Pieczka Barbara – historia, wychowanie do życia w rodzinie

Pilarz Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna

Puk Barbara – edukacja wczesnoszkolna, zajęcia komputerowe

Rachańska Ilona – biologia, przyroda

Radomska-Klima Katarzyna – język polski

Riedel Jolanta – edukacja wczesnoszkolna

Sodzawiczny Anna – matematyka

Spratek-Teska Mirela – wychowanie fizyczne

Stachula Grażyna – matematyka, fizyka

Stanisławska-Piech Beata – język angielski, język niemiecki

Strzyż Iwona – język angielski

Szczepańska Małgorzata – edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

Szmatłoch Justyna – edukacja wczesnoszkolna

Sznajder Anna – świetlica, edukacja wczesnoszkolna

Szyguła Katarzyna – język niemiecki

Tendera Ilona – edukacja wczesnoszkolna

Toczyłowska Marzena – plastyka, technika

Weselak Daniel – wychowanie fizyczne

Wesoły Anna – religia

Woźnicka Magdalena – biblioteka

Zawadzki Robert – wychowanie fizyczne

Zydorczak Agnieszka – język polski, doradca zawodowy

Żukowski Marek – wychowanie fizyczne