Dyrekcja

mgr Beata Koszek – dyrektor, logopeda

mgr Kamil Rola – wicedyrektor, język angielski

Grono pedagogiczne

mgr Katarzyna Abuzied – edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedagog

mgr Ewa Banach – pedagog szkolny, pedagog specjalny

mgr Anna Bąk – edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Bodzianowska – język angielski

mgr Iwona Bojarska – język polski

mgr Celina Chromik – chemia, tyflopedagog

mgr Bogusława Cmok – historia

mgr Agnieszka Dąbrowska – matematyka, fizyka

mgr Iwona Dubiel – wychowawca świetlicy, edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Filocha – logopeda

mgr Emilia Fels – religia

mgr Krzysztof Florian – język angielski

mgr Beata Fojcik – pedagog, doradztwo zawodowe

mgr Monika Imperowicz – biblioteka

mgr inż. Agata Kaczmarczyk – matematyka

mgr Izabela Kaczor Izabela – geografia, przyroda

mgr Alicja Kluba – wychowanie fizyczne, trener pływania

mgr Gabriela Kołodziej – język polski

mgr Sonia Krause – edukacja wczesnoszkolna

mgr Mariola Krochmal – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Kuczkowska – wychowawca świetlicy, surdopedagog

mgr inż. Mariusz Lonca – matematyka, informatyka

mgr Joanna Lubojańska – psycholog

mgr Jolanta Marzec – muzyka

mgr Ewa Miera – informatyka

mgr Agnieszka Miliczek – edukacja wczesnoszkolna, surdopedagog

mgr Ewa Paruch – język angielski

mgr Wioleta Paszek – wychowawca świetlicy

ks. Krzysztof Patas – ksiądz katecheta

mgr Barbara Pieczka – historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ilona Rachańska – biologia, przyroda

mgr Katarzyna Radomska-Klima – język polski

mgr Jolanta Riedel – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Sodzawiczny – matematyka

mgr Mirela Spratek-Teska – wychowanie fizyczne

mgr Beata Stanisławska-Piech – język angielski, język niemiecki

mgr Iwona Strzyż – język angielski

mgr Małgorzata Szczepańska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Justyna Szmatłoch – edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Sznajder – świetlica, edukacja wczesnoszkolna

mgr Dariusz Szymik – zajęcia rewalidacyjne

mgr Ilona Tendera – edukacja wczesnoszkolna

mgr Marzena Toczyłowska – plastyka, technika

mgr Daniel Weselak – wychowanie fizyczne, trener pływania

mgr Anna Wesoły – religia

mgr Magdalena Woźnicka – biblioteka

mgr Robert Zawadzki – wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Zydorczak – język polski, doradca zawodowy

mgr Marek Żukowski – wychowanie fizyczne