Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WydarzenieTermin
Rozpoczęcie roku szkolnego04. IX. 2023.
Zebrania z rodzicami 11.-13.IX. 2023.
Ślubowanie uczniów klas I6.X. 2023.
Wszystkich Świętych1.XI. 2023.
Koncert Jubileuszowy 120lat16.XI. 2023.
Próbny Egzamin Ósmoklasisty21.-23.XI. 2023.
Konsultacje23.XI. 2023.
17.oo. – 18.oo.
Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznychdo 21.XII. 2023.
Jasełka i Wigilie klasowe21.XII. 2023.
Przerwa świąteczna
Dodatkowy dzień wolny od zaj.dyd.-wych.
23.XII.-1.I. 2024.
22.XII.2023.
Wystawienie proponowanych ocen semestralnych
Wystawienie ocen semetralnych
15.XII.2023.
22.I. 2024.
Zakończenie semestru26.I. 2024. 2024.
Ferie zimoweod 29.I. do 11.II. 2024.
Zebrania z rodzicami12.i 13.II. 2024. godz.17.00.
Rekolekcje wielkopostne26.-28.II. 2024.
Próbny Egzamin Ósmoklasisty12.-14.III. 2024.
Dzień Otwarty szkoły13.III. 2024.
16.00. – 19.00.
Wiosenna Przerwa Świąteczna28.III. – 2.IV. 2024.
Majówka29.IV.-2.V. 2024.
Poinformowanie rodziców
o zagrożeniach
ocenami niedostatecznymi
z przedmiotów
oraz naganną z zachowania
do 10.V. 2024.
Zebrania rodziców20.-22.V. 2024.
Egzamin ósmoklasisty14.-16.V. 2024.
Wystawienie proponowanych
ocen końcoworocznych
(przedmioty i zachowanie).
29.V. 2024.
Boże Ciało (oraz piątek po Bożym Ciele)30.V. i 31.V. 2024.
Wystawienie
ocen końcoworocznych
(przedmioty i zachowanie).
do 10.VI. 2024.
Apel i Msza Św. z okazji
zakończenia Roku Szkolnego.
20.VI. 2024.
Zakończenie Roku Szkolnego21.VI. 2024.
Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/20252.IX.2024.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (dyżury świetlicowe).22.XII.23.
29.IV., 30.IV., 2.V.24.
14.V.,15.V.,16.V.24.
31.V.24.
W wyjątkowych sytuacjach w kalendarzu mogą pojawić się zmiany, o których będziemy na bieżąco informować w aktualnościach.