Uroczysty przemarsz z kościoła do szkoły.
Uroczysty przemarsz z kościoła do szkoły.

4 września Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej rozpoczęła nie tylko – jak wszystkie szkoły w Polsce – nowy rok szkolny, ale przede wszystkim…

…Rok Jubileuszowy z okazji 120-lecia Szkoły

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą koncelebrowaną w kościele pw. św. Piusa X – ks. proboszcz Krzysztof Wojaczek modlił się w intencji czynnych i emerytowanych pracowników, uczniów, rodziców i absolwentów naszej szkoły, zaś ks. wikary – obmodlił zmarłego dyrektora Marka Kasprzyka oraz wszystkich pracowników
i uczniów szkoły, którzy odeszli do domu Pana.

Probosz Parafii pw.Piusa X - ks.Krzysztof Wojaczek.
Probosz Parafii pw.Piusa X – ks.Krzysztof Wojaczek.
Uroczysty przemarsz.
Uroczysty przemarsz.
Uroczysty przemarsz.
Uroczysty przemarsz.

Po Mszy Św. na placu św. Jana Pawła II społeczność szkoły uformowała orszak, by barwnym korowodem z Orkiestrą Dęta KWK Pokój pod batutą kapelmistrza Jacka Kampy na czele, przejść w rytm melodii marszowych ulicami dzielnicy wprost na szkolne boisko.

Orkiestra Dęta KWK Pokój w Rudzie Śląskiej.
Orkiestra Dęta KWK Pokój w Rudzie Śląskiej.
Orkiestra dęta.
Orkiestra dęta.
Uroczysty przemarsz - na czele Poczet Sztandarowy.
Uroczysty przemarsz – na czele Poczet Sztandarowy.

Uroczystości inaugurujące obchody Jubileuszu 120-lecia Szkoły swoją obecnością zaszczyciły Zastępca Prezydenta Miasta – p. Anna Krzysteczko oraz Naczelnik Wydziału Oświaty w Rudzie Śląskiej – p. Aleksandra Piecko.
Wyróżnieniem dla naszej Trzydziestki jest fakt, iż Jubileusz swoim honorowym patronatem objął sam Prezydent Miasta Ruda Śląska – pan Michał Pierończyk.

Dyrekcja i zaproszeni goście.
Serdecznie witamy na rozpoczęciu Jubileuszowego Roku.
Dyrekcja i zaproszeni goście.
Dyrekcja i zaproszeni goście.
Dyrekcja i zaproszeni goście.
Dyrekcja i zaproszeni goście.

Po niezwykle radosnym, porywającym i spektakularnym przemarszu ogromnej rzeszy uczniów, ich rodziców, nauczycieli – pod zaciekawionym okiem okolicznych mieszkańców – orszak zatrzymał się na boisku szkolnym, gdzie dyrektor szkoły powitała wszystkich zebranych.

Nasze starania zostały docenione przez panią Wiceprezydent Miasta – Annę Krzysteczko,
która w swoim przemówieniu zwróciła się bezpośrednio do uczniów, a także do rodziców i nauczycieli.

Wiceprezyddent Rudy Śląskiej - p.Anna Krzystecczko.
Wiceprezydent Rudy Śląskiej – p.Anna Krzysteczko.

Na zakończenie części oficjalnej nad boisko wzleciały hodowlane gołębie, które – jak powszechnie wiadomo – symbolizują pokój, który niestety nie jest ludzkości dany raz na zawsze.

Gołębie.
Gołębie.

Po rozpoczęciu uroczystości jubileuszowych na szkolnej auli swoją przygodę ze szkołą rozpoczęli uczniowie klas pierwszych. Po krótkim, ale niezwykle ciekawym przedstawieniu z mądrym przesłaniem pierwszacy wraz z rodzicami i wychowawcami, pod czujnym okiem nauczycieli zasadzili na placu szkolnym drzewko – symbol siły, wytchnienia i roztropności.

120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej
120 lat Szkoły Podstawowej nr 30 im.Karola Miarki w Rudzie Śląskiej

W tym miejscu ze szczerego serca dziękuję wszystkim: władzom Miasta,
Pocztowi Sztandarowemu, nauczycielom, uczniom, rodzicom – przede wszystkim za tak liczne przybycie, fantastyczny udział w uroczystościach, po prostu za obecność.
Kapłanom – za duchowe wsparcie, katechetom oraz uczniom – za przygotowanie oprawy Mszy św. Regionalistom za staranne przygotowanie naszych uczniów, by mogli się pięknie zaprezentować w strojach ludowych.
Dziękuję służbom – Policji i Straży Miejskiej oraz nauczycielom odpowiedzialnym za przebieg przemarszu – za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.
Podziękowania składam wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 30

– bez Was powodzenie dzisiejszych uroczystości zwyczajnie by się nie powiodło!
Zaś uczniom – dziękując za obecność i wspaniałe zachowanie – jednocześnie życzę licznych sukcesów w szkole i na innych polach waszych zainteresowań.

Dyrektor Szkoły
(-) Beata Koszek