Zapisy do szkoły

Dyrekcja Szkoły

Pierwszy dzień w szkole.
Pierwszy dzień w szkole.

przypomina o rekrutacji uczniów do klasy I.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji.
Dokumentacja (wniosek) dla kandydatów spoza obwodu szkoły.
Dokumentacja (zgłoszenie) dla kandydatów z obwodu szkoły.
Oświadczenie woli dla wszystkich kandydatów.

W wypadku pytań prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły – tel.(32)2430503.