Najlepsze życzenia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
składa całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej nr 30
im. Karola Miarki
Samorząd Uczniowski 

Nauczyciel wlewa olej, więc tego nie olej.
Nauczyciel wlewa olej do głowy.