W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły zdawali egzamin praktyczny na kartę rowerową. Do tej części egzaminu przystępują uczniowie którzy wcześniej zdali test teoretyczny.

Alicja na niebieskim rowerze w kasku.
Awaryjne hamowanie.
Sygnalizacja manewru skręcania.
Daria - slalom.
Daria – slalom.

Do egzaminu przystąpiło 18 uczniów i choć plac manewrowy, a szczególnie manewr w kwadracie nie należał do najłatwiejszych, to po kilku próbach wszyscy szczęśliwie zdali egzamin.

Teoria też ważna.
Najważniejsze bezpieczeństwo.

Gratulujemy! Szerokiej i bezpiecznej drogi na wakacyjnych wycieczkach.

(-) Marzena Toczyłowska