w obostrzeniach pandemicznych

Plan wejścia klas I – III do budynku szkolnego:

Wejście „A” (główne wejście do szkoły) – klasy IC, ID, IIC i dzieci świetlicowe

Wejście „B” (obok wejścia głównego) – klasy IID, IIIA, IIIB, IIIC, IIID

Wejście „C” (dolne wejście do szkoły) – klasy IA, IB, IIA, IIB

Wejścia A i B
Wejścia A i B
Wejście C
Wejście C

Sale lekcyjne przypisane poszczególnym klasom:

IA – 011 IB – 004 IC – 107 ID – 108

IIA – 008 IIB – 018 IIC – 104 IID – 142

IIIA – 139 IIIB – 136 IIIC – 133 IIID – 131

Lekcje wychowania fizycznego: uczniowie przypisani do sal 131, 133, 136, 139 i 142 korzystać będą z dużej sali gimnastycznej (dla klas IV – VIII).

Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w kilku pomieszczeniach jednocześnie – tak, by grupy były jak najmniej liczne.

Stołówka szkolna funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem wszelkich obostrzeń.

W przestrzeni ogólnodostępnej wszyscy zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos.

Szczegółowe wytyczne na czas pandemii dostępne w zakładce covid-19

UWAGA! Zmiana planu lekcji – aktualny rozkład zajęć dostępny na LIBRUS-ie od 15.01.2021 godz. 15:00