W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją prosimy o śledzenie komunikatów dyrekcji oraz wychowawców w dzienniku elektronicznym.

Oceny semestralne będą wystawione do 25.I 2020.

Zebrania z rodzicami/konsultacje odbędą się w dniach 1.-3.II, w formie (zdalnej lub stacjonarnej) zależnej od tego, czy szkoły zostaną otwarte po feriach.